filtrace a předehřívané žlaby

Výhody použití zařízení indukčního rozmíchávání (dále ZIR) taveniny:

  • Zvýšení výkonu o 20-25 %
  • Snížení spotřeby paliva – do 15%
  • Snížení spotřeby elektrické energie do 30%
  • Snížení objemu strusky do 50%
  • Zvyšování kvality taveniny díky snížení objemu strusky
  • Rychlá návratnost investic – 1-4 roky
1 / 4
1 / 4

Výhody řešení: 

• Úplné nebo částečné snížení tepelných ztrát během začátku lití a v průběhu lití zvyšuje kvalitu produkce 

• Konvekční ohřev keramického filtru ohřátým vzduchem pro jeho úplné využití 

• Snížení tepelných ztrát a snížení měrné spotřeby elektrické energie na tunu produkce

Způsoby ohřevu: 

• Infračervené topné elementy instalované ve víku 

• Konvekční ohřev předběžného ohřevu pěnového filtru 

• Topné elementy, instalované mezi vyzdívkou a tepelnou izolací před a v průběhu lití

KONTAKT 

Ředitel společnosti
Ing. Andrey Kurtynin
+420 602 186 668
kurtynin@gic-t.cz