zařízení indukčního rozmíchávání taveniny

Výhody použití zařízení indukčního rozmíchávání (dále ZIR) taveniny:

  • Zvýšení výkonu o 20-25 %
  • Snížení spotřeby paliva o 15%
  • Snížení spotřeby elektrické energie o 30%
  • Snížení objemu strusky o 50%
  • Zvyšování kvality taveniny díky snížení objemu strusky
  • Rychlá návratnost investic – 1- 4 roky

KONTAKT 

Ředitel společnosti
Ing. Andrey Kurtynin
+420 602 186 668
kurtynin@gic-t.cz