zařízení pro přidávání přísad do Al tavenimy

Zařízení slouží k zlepšení kvality hliníkových slitin díky sníženi obsahu nemetalických součástek, obsahu vodíku a jiné. Zařízení přidává granulované přísady do taveniny za pomocí proudění plynu (argon nebo dusík).  

KONTAKT 

Obchodní ředitel
Ing. Andrey Kurtynin
+420 602 186 668
kurtynin@gic-t.cz